Danışmanlık Hizmetleri

Bir şirketin temel amacının, pay sahiplerinin uzun vadeli servetlerini maximize etmek olduğuna inanıyoruz. Bu amaca ulaşmanın kolay olmadığını ve sürekli fark yaratarak süreçlerini iyileştirmesi, maliyetlerini düşürmesi ve gelirini sürekli artırması gerekmektedir. Bu amaca ulaşmak için; Navala’nın danışmanları müşterileri ile birlikte ve sürekli olarak çalışmaktadır.
 
Ticari işletmelerin içinde faaliyet gösterdikleri mali ve ticari çerçevenin gereği olarak bilgi, işlem ve analize ihtiyaç duymaktadırlar.
 
Navala bu ihtiyaçlar kapsamında müşterilerine aşağıda belirtilen konularda müşterilerine hizmet sunmaktadır: