Eğitimler

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları

 • Finansal Araçları Eğitimi
 • Konsolide Finansal Tablolar Eğitimi
 • UFRS’de paranın zaman değeri eğitimleri

Vergi Muhasebesi Eğitimleri

 • Dönem sonu İşlemleri Eğitimi
 • İnşaat Muhasebesi ve vergi uygulamaları
 • İthalat ve ihracat Muhasebesi

Vergi Eğitimleri

 • Temel Vergi Bilgileri Eğitimi
 • Gelir Vergisi Eğitimleri
 • Kurumlar Vergisi Eğitimleri
 • Transfer Fiyatlandırması Eğitimi
 • KDV Eğitimleri
 • ÖTV Eğitimleri

Finans Eğitimleri

 • Finansçı olmayanlar için Finans Eğitimi
 • Temel Kredi Eğitimi
 • Proje Finansmanı Eğitimi
 • Şirket Değerleme Yöntemleri
 • Finansal Matematik Eğitimleri

Finansal Analiz Eğitimleri

 • İnşaat Firmalarının Analizi Eğitimi
 • Kuyumcu Firmalarının Analizi Eğitimi
 • Hizmet Sektörünün Analizi Eğitimi
 • İmalat Sektörünün Analizi Eğitimi
 • Makyajlanmış Finansal Tablolar Eğitimi

Maliyet ve Yönetim Muhasebesi Eğitimleri

 • Temel Maliyet Muhasebesi Eğitimleri
 • İnşaat Sektöründe Maliyet Analizi Eğitimi
 • Turizm İşletmelerinde Maliyet Muhasebesi ve Analizi Eğitimi
 • Kuyum Sektöründe Maliyet Muhasebesi ve Analizi Eğitimi
 • İmalat Sektöründe Maliyet Muhasebesi ve Analizi Eğitimi
 • İşletme Bütçeleri Eğitimi
 • Sapma Analizleri Eğitimi
 • Maliyet Yönetimi Eğitimi

Dış Ticaret Eğitimleri

 • Dış Ticaret Muhasebesi Eğitimi
 • Dış Ticaret Vergi Uygulamaları Eğitimi
Eğitim Hizmetleri