Vergi Hizmetleri

Günümüzün rekabet ortamında mal ve hizmet üretiminde maliyetlerin düşürülmesi işletmelere rakiplerine göre ciddi rekabet avantajlar sağlamaktadır. Mal ve Hizmet üretim maliyetlerinin önemli bir kalemi de vergilerdir. Bu açıdan vergi yönetimi maliyetlerin yönetilmesinde etkin bir unsur olarak ön plana çıkmaktadır. Vergi yönetimi çok yönlü bir yaklaşımı gerektirir; bir yandan işletme faaliyetlerinin vergi mevzuatına uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlayarak olası vergi cezalarını ve yaptırımları önlemekte, diğer yandan mevzuatın sağladığı olanaklardan işletmeleri yararlandırarak vergi tasarrufunu sağlanmaktadır.

Bu çerçevede Navala vergiye ilişkin aşağıdaki hizmetleri müşterilerine sunmaktadır.